Міжнародно-правові інструменти глобального характеру