Наглядова рада Проекту

Наглядова Рада Проекту є колегіальним зібранням представників Громадських організацій та державних органів та установ, що задіяні у питаннях реформування міграційної системи України.  Рада наділена консультативною  та керівною функціями  у вирішенні питань розробки та реалізації Проекту.

Наглядова Рада буде задіяна в загальному плануванні, моніторингу, внутрішній оцінці Проекту та його реалізації. Залучаючи різних відповідних учасників, Рада є форумом для перегляду і обговорення досягнень і майбутніх цілей. Наглядова Рада забезпечить та полегшить координацію дій, спрямованих на реалізацію основних цілей Проекту.  

ФУНКЦІЇ:

Рада є форумом для обговорення політики, планування, координації, моніторингу та оцінки Проекту, а також актуальних для Проекту проблем.

Наглядова Рада:

  • планує та затверджує діяльність Проекту
  • переглядає статус реалізації завдань та цілей Проекту
  • проводить моніторинг та оцінку реалізації різних складових Проекту і за необхідності погоджує внесення змін у робочий план
  • сприяє налагодженню зв’язків з відповідними органами державної влади
  • співпрацює та підтримує зв’язки з іншими проектами, що реалізуються в Україні
  • розглядає заявки та приймає рішення щодо надання малих грантів в межах Проекту.
  • може ініціювати створення робочих груп з метою розробки стратегій та окремих змін до законодавства та процедур, навчальних програм тощо.

Засідання Наглядової ради проводяться два рази на рік. Рішення та пропозиції, що обговорюються та приймаються Наглядовою Радою фіксуються Протоколом.

СКЛАД: