Скорочення безгромадянства в пострадянських країнах: корисний досвід Грузії, Молдови та Киргизстану

Видання містить описання корисного досвіду пострадянських країн (Грузії, Молдови та Киргизстану) щодо скорочення безгромадянства, як у сфері вдосконалення національного законодавства у відповідності з міжнародними стандартами, так і щодо проведення кампаній з легалізації осіб без громадянства чи з невизначеним громадянством. Окремо виписані конкретні рекомендації щодо можливостей застосування такого досвіду в Україні. Для підвищення можливостей практичного використання описаного досвіду, в додатках наведено витяги з нормативних актів та зразки операційних документів. 
Видання адресовано представникам органів держаної влади (в першу чергу, міграційної служби, юстиції), експертам, науковцям, викладачам.                                                                              

Авторський колектив, загальна редакція: Ігор Бринош, Артур Яцевич.                                                                                                                                                                                                  

Брошура видана українською мовою в друкованому та електронному варіанті, розповсюджується безкоштовно.

Посилання на PDF - файл