Участь Проекту в Робочій нараді ДМС України та Департаменту соціальної політики м. Києва з питань реєстрації місця проживання біженців

19 серпня 2014р. представники Проекту «Адвокація та підвищення спроможності Уряду в сфері міграції» разом із представниками Регіонального представництва Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН Київ) та Благодійного фонду «Рокада» взяли участь Робочій нараді Державної міграційної служби України та Департаменту соціальної політики м. Києва «Проблеми застосування національного законодавства з питань реєстрації місця проживання та перебування бездомних шукачів притулку, визнаних біженців та осіб, які потребують додаткового захисту». Представники громадянського суспільства, міжнародних організацій та профільних органів виконавчої влади зібралися для пошуку вирішення проблем в практиці реєстрації місця проживання та перебування біженців, осіб які потребують додаткового захисту, та шукачів притулку.

Представники Проекту «Адвокація та підвищення спроможності Уряду в сфері міграції» нагадали про європейські стандарти та зобов’язання України за міжнародними договорами в сфері прав людини стосовно умов прийому шукачів притулку, біженців та осіб, які потребують додаткового захисту та звернули увагу профільних державних установ на те, що ситуація, що склалася із умовами прийому таких осіб в Україні - на межі порушення зобов’язань України, що витікають з Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Учасники наради погодилися, що, в наслідок складної економічної ситуації в Україні, забезпечення належних умов прийому шукачів притулку, біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, є складним завданням, навіть не зважаючи на невелику чисельність таких осіб, що проживають на території України. Втім, учасники наради також дійшли згоди щодо того, що органи влади зобов’язані виконувати передбачені законодавством України адміністративні функції і не створювати не передбачених ним перешкод у доступі біженців, осіб, які потребують додаткового захисту, та шукачів притулку, до реалізації фундаментальних прав людини, гарантованих кожному Конституцією та законами України.

З огляду на те, що згідно Законів України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” (ст.ст.1 та 3) від 22.09.11, “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту” (ст.ст.1, 8-15 та 29) від 08.07.11, “Про соціальні послуги” (ст.ст. 1 та 6) від 09.06.03р. та Закону “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання” (ст.ст. 2, 3, 6) від 11.12.03, Наказу Міністерства соціальної політики України № 574 від 28.12.11 "Про деякі питання діяльності центру обліку бездомних громадян" , Наказу Міністерства внутрішніх справ України №1077 від 22.11.12 «Про затвердження Порядку реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього документів» біженці, особи, яких визнано такими, що потребують додаткового захисту, а також шукачі притулку, які не мають визначеного місця проживання в Україні, мають бути взяті на облік та зареєстровані у Центрі обліку бездомних громадян, а також, що реєстрація місця перебування або проживання на практиці є важливою передумовою доступу, як громадян України так і іноземців, до можливості реалізації ними прав людини в Україні, учасники наради погодилися про таке:

  • Центр обліку бездомних громадян в м. Києві підготує інформаційну записку, що пояснюватиме процедуру взяття на облік в Центрі біженців, осіб, яких визнано такими, що потребують додаткового захисту, а також шукачів захисту, та процедуру реєстрації місця перебування та проживання таких осіб, в тому числі перелік документів, який має бути наданий ними до Центру обліку бездомних громадян для взяття на облік та подальшої реєстрації їх місця перебування або проживання;
  • Регіональне Представництво УВКБ ООН в Білорусі, Молдові і Україні спільно із громадськими організаціями підготують переклад інформаційної записки на мови спілкування біженців, осіб, яких визнано такими, що потребують додаткового захисту, та шукачів захисту, що проживають в Україні та сприятимуть якнайширшому розповсюдженню цієї інформації серед вказаних категорій населення.

Дізнайтеся більше на сайті Державної міграційної служби України.