Прийнято за основу законопроект №3159 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення положень судового захисту іноземців та осіб без громадянств та урегулювання окремих питань, пов'язаних з протидією нелегальній міграції”.

​Прийнято за основу законопроект №3159 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення положень судового захисту іноземців та осіб без громадянств та урегулювання окремих питань, пов'язаних з протидією нелегальній міграції”.

При наявності підстав вважати, що іноземець або особа без громадянства, щодо яких прийнято рішення про примусове видворення, ухилятимуться від його виконання, міграційна служба, орган охорони державного кордону або СБУ подає клопотання про вжиття заходів для забезпечення адміністративного позову.

Заходами для забезпечення адміністративного позову у вищевказаному випадку є: 

- зобов’язання повідомляти відповідний орган/підрозділ про   місце тимчасового  перебування  кожні 72 години;
- надання гарантій від громадян або організації;
- затримання.
 

Строк затримання іноземців та осіб без громадянства не може перевищувати шести місяців. У разі наявності умов, за яких неможливо забезпечити примусове видворення у зазначені строки, строк затримання може бути продовжений, але не більш як на дванадцять місяців. 
У разі порушення іноземцем або особою без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України, якщо особу порушника не може бути встановлено на місці порушення, таких осіб можуть доставляти у приміщення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції, його терорганів, органів охорони державного кордону, до пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, для встановлення особи порушника і з’ясування обставин правопорушення.
Зауважимо, згідно з проектом у пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, можуть перебувати особи:
стосовно яких судом прийнято рішення про затримання з метою ідентифікації та забезпечення примусового видворення; 
стосовно яких судом прийнято рішення про затримання з метою передачі з України відповідно до міжнародних договорів про реадмісію; 

стосовно яких судом прийнято рішення про примусове видворення тощо.